Solat Sunat Subuh.


Solat sunat yang boleh diqadak-kan ialah solat sunat subuh.
2 rakaat solat sunat subuh lebih tinggi nilai-nya,
dari apa yang ada dibumi ini.

Waallahu a'alam.

Comments